نظر مامان ماه نوش

ميخواستم يه چيز جالب بهتون بگم . امروز ماه نوش ازم پرسيد مامان تو فكر ميكني ستاره ها روزا ميرن ؟ من گفتم نميدونم . گفت : مامان من ميدونم اونا نميرن ولي چون خورشيد نورش خيلي زياده و خورشيد صبحا هست ، اونا صبحا ديده نميشن . واسه همينم هست كه ما بعدازظهرا ماه رو ميبينيم . چون نور خورشيد كم ميشه . گفتم آفرين دخترم . فكر كردم از كسي شنيده . گفتم كي اينو بهت ياد داده ؟ گفت از پرنسس هولي اينو ياد گرفتم البته اين بار اول نبود كه ماه نوش از اين كارتنا چيزاي مفيد ياد گرفته بود ، ولي اين مفهوم رو به طور كامل فهيدنش واقعا برام جالب بود . گفتم به شما هم بگم .