قابلیت ها و توانایی های نوزاد (0 تا 6 ماه) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

پک صوتی زبان

نورا 1402/11/19 102

زبان دوم+زبان سوم توجیه منطقی داره؟

نسرین Bnd 1402/11/11 3963

دوزبانه شدن

سپیده 1402/10/18 652

دو زبانه کردن نوزاد 4 ماهه

آرکان 1402/10/18 237

چند دقیقه برای نوزاد صوت زبان انگلیسی پخش کنیم؟

رادمهر 1402/10/18 191

نوازد من

نوزاد 1400/11/24 2439

اشنایی

سیدحسن حسینی دانا 1400/11/24 2411