قابلیت ها و توانایی های کودک نورسیده (6 ماه تا 2 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

زبان دوم+زبان سوم توجیه منطقی داره؟

نسرین Bnd 1402/11/11 3652

دوزبانه انگلیسی

سمیه دهقان 1402/10/21 275

سفارش

دلاریس 1402/04/27 176

پخش کارتون

اهورا 1401/02/25 910

پخش کارتون

اهورا 1401/02/25 513

خرید کارتون زبان

علی 1401/01/16 579

خرید کارتون زبان

علی 1401/01/16 454

اولین علائم دوزبانگی

زهرا 1400/12/04 725

زمان

دوزبانگی 1400/11/08 2184

استمرار

دوزبانگی 1400/11/08 2087