گفتگو با مشاور دفتر مرکزی برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

مادران موفق دوزبانه

کارتونها تکراری شده براش محیط ۳ میتونه ببینه 1402/07/23 9276

نوع جمله

کارتونها تکراری شده براش محیط ۳ میتونه ببینه 1402/07/23 5074

کلاس علوم

اعظم خلیلی 1402/09/08 21

کلاس علوم

اعظم خلیلی 1402/09/08 10

طبقه بندی کارتون ها

هانا 1402/09/04 69

چطور شروع کنم

هانا 1402/09/04 78

علت پخش در هم

محمدرضا کمائی 1402/09/03 52

چه زمانی طول می‌کشه تا دخترم دو زبانه بشه

افضلی/جهانی 1402/09/03 30

چیکار کنم

افضلی/جهانی 1402/09/03 18

سفارش سیدی

حبیبه امینی مودب 1402/09/02 527