مقالات

جستجو
با کودکان خود به زبان مادری صحبت کنید

با کودکان خود به زبان مادری صحبت کنید

كساني كه خودشان در حال دست و پنجه نرم كردن با يك زبان هستند الگوي خوبي براي فراگيري زبان كودكان به شمار نمي آيند.
کودکی كه مادرش با او به زبان ديگری سخن مي گويد دچار نارسايی و ضعف در زبان مادری می شود

کودکی كه مادرش با او به زبان ديگری سخن مي گويد دچار نارسايی و ضعف در زبان مادری می شود

مادراني كه با فرزندانشان انگليسي صحبت مي كنند يك لحظه با خود فكر كنند چرا از قديم به زبان بومي گفته اند زبان مادري؟
 انجام ندادن نبايدها مهمتر از بايدهاست

انجام ندادن نبايدها مهمتر از بايدهاست

اگر به فكر سعادت و خوشبختي آينده فرزندانمان هستيم پيش از هرگونه تربيت يا دادن آموزش علمي به ايشان سعي كنيم از تربيت منفي فرزندانمان به وسيله بدآموزي غير مستقيم موارد بالا جلوگيري كنيم؛ تعليم و تربيت در درجه بعد!
تب آموزش دادن به كودكانمان از خردسالي

تب آموزش دادن به كودكانمان از خردسالي

لطفا ده دقيقه به مسائل مطرح شده در نوشتار بالا فقط با عقل و منطق خود بدون تقليد از ديگراني كه قبولشان داريد بيانديشيد و اگر به نتيجه اي متفاوت از آنچه تا كنون براي فرزندانتان انجام داده ايد رسيديد شهامت بازگشتن از بيراهه را داشته باشيد!
تذكر به خانواده هايي كه چندين ماه است فرزندشان در معرض كارتونها قرار دارد و نشانه هايي اميد بخش را مشاهده كرده اند

تذكر به خانواده هايي كه چندين ماه است فرزندشان در معرض كارتونها قرار دارد و نشانه هايي اميد بخش را مشاهده كرده اند

اگر بر فرض ده ماه است كه فرزند شما هر روز بدون وقفه روزي سه تا چهار ساعت در معرض كارتونهاي طبقه بندي شده مناسب سن خود قرار دارد، تازه سن زبان دوم فرزند شما ١٠ ماهه است. از يك نوزاد ده ماهه در زبان مادري چه توقعي داريد؟
دو لهجه بريتيش و امريكن

دو لهجه بريتيش و امريكن

درعجبم
زنان از مردان سیاستمدارترند!

زنان از مردان سیاستمدارترند!

اگر سياست مادرانه بلد نباشيد نمي توانيد كاري كنيد كه گوش كودك شما بدون اجبار و به مرور به زبان انگليسي عادت كند.
با كليپ خالي كودك دوزبانه نمي شود!

با كليپ خالي كودك دوزبانه نمي شود!

همانگونه كه تنقلات نمي تواند جايگزين غذا شده و موجب رشد كودك گردد، كليپ هم نمي تواند جايگزين كارتون شده و موجب رشد زبان دوم كودك به ميزان كافي شود چون از نظر دستور زبان و واژگان كليپ بسيار محدودتر است