قابلیت ها و توانایی های کودک نو گام (2 تا 4 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

تفاوت سنی فرزندان

mahvin 1402/12/05 66

فرمت ویدیو ها

mahvin 1402/12/05 41

می خواهم برای زبان سوم دختر سه سال و نیمه ام عربی را انتخاب کنم

آگاهی برای فرزندم 1402/11/28 149

اگر فرزند 2-4 سال دارین...

ادمین (علی امینی) 1402/10/25 4396

فقط دیدن

ماهور 1402/10/25 650

راهنمایی برای گرفتن سی دی

ارغوان 1402/10/18 706

زبان سوم

مامان حلما 1402/10/18 564

پخش دی وی دی

فاطمه پاکیزه 1402/01/18 562

واکنش بقیه وحرف زدن

ماهور 1402/01/18 548

سی دی یا دیدن از سایت

سپیده هادی نیا 1401/12/15 731