قابلیت ها و توانایی های کودک نو گام (2 تا 4 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

تفاوت سنی فرزندان

mahvin 1402/12/05 223

فرمت ویدیو ها

mahvin 1402/12/05 122

می خواهم برای زبان سوم دختر سه سال و نیمه ام عربی را انتخاب کنم

آگاهی برای فرزندم 1402/11/28 234

اگر فرزند 2-4 سال دارین...

ادمین (علی امینی) 1402/10/25 4774

فقط دیدن

ماهور 1402/10/25 870

راهنمایی برای گرفتن سی دی

ارغوان 1402/10/18 757

زبان سوم

مامان حلما 1402/10/18 605

پخش دی وی دی

فاطمه پاکیزه 1402/01/18 650

واکنش بقیه وحرف زدن

ماهور 1402/01/18 629

سی دی یا دیدن از سایت

سپیده هادی نیا 1401/12/15 819