قابلیت ها و توانایی های کودک نو گام (2 تا 4 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

تأخیر کلامی

فاطمه 1401/12/10 1374

اولین علامت های دوزبانه شدن

زهرا 1401/07/19 1830

تمایل با دیدن کارتونها

جلالوند 1401/03/24 1299

تمایل با دیدن کارتونها

جلالوند 1401/03/24 761

نت

horizons 1401/03/02 866

تاخیر کلام

سامیار 1400/11/30 1320

هیجانی بودن کارتن ها

مامان حلما 1400/11/09 983

کارتون

شبنم 1400/11/09 884

کدام محیط شبیه سازی

ارغوان 1400/11/09 792

علاقه به یه کارتن

مامان حلما 1400/11/09 503