قابلیت ها و توانایی های کودک نو گام (2 تا 4 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

میخکوب شدن

مامان حلما 1400/11/09 941

فرمت دی وی دی ها

مامان حلما 1400/10/06 940

زبان دوم

مامان حلما 1400/10/06 830

زبان دوم

مامان حلما 1400/10/06 711

زبان سوم

مامان حلما 1400/10/06 745

سایت دو زبانه

مامان حلما 1400/10/06 594

تکراری دیدن کارتن ها

مامان حلما 1400/10/06 543

امکان تبدیل سی دی به فلش

راستین 1400/10/06 1366

ایا داشتن دستگاه DvD ضروریه؟

مامان نرگس کوچولو 1400/08/13 677

سلام

شبنم 1400/06/15 742