قابلیت ها و توانایی های کودک نو گام (2 تا 4 سال) در جذب از محیط پیرامون برای ایجاد تاپیک وارد سایت شوید

عنوان تاپیک

اعتماد به نفس کودک دوزبانه

*Fahim* 1400/01/15 1431

اعتماد به نفس کودک دوزبانه

*Fahim* 1400/01/15 1117

اعتماد به نفس کودک دوزبانه

*Fahim* 1400/01/15 1148

اموزش زبان های بعدی

مهسا زمانی 1399/12/26 2256

دو کودک در معرض با اختلاف سنی ۵ سال

سهیلا علیرضایی پور 1399/11/02 1929